Catalogue Acoustic Sonic – tấm tiêu âm sonic

Tấm tiêu âm Sonic là sản phẩm dạng sợi từ nhựa polyester, được tái chế từ những vỏ chai nhựa đồ uống hay thực phẩm. Nếu bạn xem hết tài liệu giới thiệu về Remak® Acoustic Sonic, bạn sẽ phải ngạc nhiên vì chỉ với những chai lọ đồ uống nhựa tái chế đó, chúng tôi tạo nên ra rất nhiều dòng sản phẩm sáng tạo độc đáo.

Catalog tấm tiêu âm Remak® Acoustic Sonic

Catalog tấm tiêu âm trang trí Remak® Acoustic Sonic Jungle Wall

Catalog tấm tiêu âm trang trí Remak® Acoustic Sonic Engrave Wall

Catalog tấm tiêu âm trang trí Remak® Acoustic Sonic Limbus Wall

Catalog tấm tiêu âm trang trí Remak® Acoustic Sonic Ocean Wall

Catalog Tranh tường tiêu âm nghệ thuật Remak® Acoustic WallArt

Catalog Bảng ghim note tiêu âm văn phòng, trường học Remak® Acoustic Sonic Pinboard