Hiển thị tất cả 12 kết quả

38.000 250.000 
Chịu 650ºC
Chịu 650ºC
Chịu 1050ºC
Chịu 1050ºC