Hiển thị tất cả 2 kết quả

38.000 250.000 
Chịu 650ºC
Chịu 650ºC
Chịu 1050ºC
Chịu 1050ºC
225.000 700.000