Dây amiang chịu nhiệt Remak: Phân loại, ưu điểm, ứng dụng

19.000 330.000 

Dây amiang chịu nhiệt Remak là vật liệu được sản xuất bằng cách xoắn các sợi amiăng lại với nhau để tạo thành một sợi dây chắc chắn. Dây amiang có  khả năng chống cháy và không phản ứng với các chất hóa học nên thích hợp với những nơi có nhiệt độ cao và những nơi sử dụng nhiều hóa chất.