Tấm tiêu âm tường Remak® Acoustic Limbus Wall

180.000 560.000 

Tấm tiêu âm tường Remak® Acoustic Limbus Wall là một bộ sưu tập bao gồm sáu hình dạng hình học khác nhau: hình tròn, hình tam giác, hình lục giác, hình vuông, hình thoi và hình bình hành.

Cricle
Cricle
Hexagon
Hexagon
Rhomboid Left
Rhomboid Left
Rhomboid Right
Rhomboid Right
Rhombus
Rhombus
Square
Square
Triangle
Triangle
Xóa