Bảng ghim giấy note Remak® Acoustic Pinboard

1,500,0002,800,000

Bảng ghim giấy note Remak® Acoustic Pinboard là sản phẩm được thiết kế cho môi trường văn phòng và giáo dục và có thể được treo hoặc dán vào tường. Bảng ghim giấy note Remak chất lượng không chỉ có thể được sử dụng như một bảng ghi chú mà nó còn có khả năng tiêu âm ấn tượng