Tấm tiêu âm tường Remak® Acoustic Limbus Wall

180,000560,000

Tấm tiêu âm tường Remak® Acoustic Limbus Wall là một bộ sưu tập bao gồm sáu hình dạng hình học khác nhau: hình tròn, hình tam giác, hình lục giác, hình vuông, hình thoi và hình bình hành.